Urodziłam się w 1980 r. Ukończyłam psychologię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetetu Jagiellońskiego.
Jestem Certyfikowanym Psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr. dyplomu 840).

Moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas praktyk i pracy w następujących ośrodkach:

  • praktyka w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ,
  • praktyka w Ambulatorium Terapii Rodzin Oddziału Klinicznego Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie,
  • staż absolwencki w Oddziale Psychiatrycznym w V Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie,
  • staż podyplomowy w Zakładzie Terapii Rodzin Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie,
  • praca z dziećmi i młodzieżą w Ośrodku Poradnictwa i Terapii Rodzin-Stowarzyszenie Dobrej Nadziei,
  • terapia indywidualna i rodzinna osób dorosłych w Centrum Medycznym Maszachaba
  • praca w Ośrodku Rehabilitacji Wieku Rozwojowego przy ul. Prochowej 12, gdzie zajmowałam się diagnozą rozwoju psychoruchowego i społeczno-emocjonalnego oraz terapią dzieci
  • praca w Poradni Psychoneurologii Wieku Rozwojowego, osiedle Centrum B 11, gdzie prowadziłam terapie z młodzieżą i rodzinne.


Moją prywatną praktykę rozpoczęłam w 2007 roku. W swojej pracy wykorzystuję nurt psychodynamiczny. Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe, by tym skuteczniej pomagać. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Mając na uwadze najwyższe standardy pracy, zgodne z Kodeksem Etyczno - Zawodowym Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego swoją pracę psychoterapeutyczną prowadzę pod stałą superwizją superwizora. Jest to podstawa do obiektywnego spojrzenia na procesy terapeutyczne oraz ich doskonalenie, a dla pacjenta gwarancja poufności informacji uzyskanych przeze mnie podczas sesji.

Pasjonuję mnie człowiek. Wierzę, że u podłoża większości naszych problemów leżą nieuświadomione konflikty i wzorce relacji. Poszukiwanie ich to interesujący proces, a z moich doświadczeń wynika, że wytrwałe dążenie do pełniejszego poznania siebie jest najlepszą drogą do poprawy jakości życia. Zajmuję się pomaganiem ludziom w tym, żeby byli bardziej sobą, żyli pełniej i bardziej szczęśliwie.