Współpracę rozpoczynamy od konsultacji. Konsultacja psychologiczna są to dwa, trzy spotkania służące poznaniu i zrozumieniu problematyki pacjenta oraz zaproponowaniu optymalnego sposobu leczenia. W czasie konsultacji ustalamy zasady pracy czyli kontrakt terapeutyczny. Moim zadaniem jest wówczas dowiedzieć się o Pana/Pani sposobie postrzegania siebie i najbliższych, planach, pragnieniach, marzeniach, ale także obawach i lękach. Efektem konsultacji jest zindywidualizowana, dostosowana do konkretnej osoby i jej problemu propozycja współpracy terapeutycznej. Pytam o aktualną sytuację życiową oraz o oczekiwania wobec terapii. Podczas sesji sporządzam notatki. Oceniamy, na ile mogę pomóc w realizacji celów. Pod koniec sesji ustalamy plan współpracy.

Na kolejnych sesjach omawiamy problem - jest to tak unikalny i różnorodny proces, że nie sposób go opisać. W zależności od indywidualnych preferencji i potrzeb klienta praca dotyczy konkretnych, bieżących wydarzeń i tematów. Ponieważ bardziej ogólne trudności ujawniają się w konkretnych sytuacjach temat pracy zależy od preferencji klienta. W czasie spotkań rozmawiamy o przeżywanych trudnościach, doświadczeniach emocjonalnych, o tym, jak klient ustosunkowuje się do nich, jak można zmienić swoje zachowania, sposób myślenia czy przeżywania. Naszym celem jest praca nad problemami zgłoszonymi na konsultacji.

Zazwyczaj nie umawiam się na konkretną liczbę sesji. Moje doświadczenie terapeutyczne pokazuję, że terapia jest procesem indywidualnym i trudno jest ją zawrzeć w formalne ramy. Długość trwania psychoterapii zależy od wielu czynników, między innymi od centralnego problemu, z jakim zgłasza się klient, jego oczekiwań oraz potrzeb.

Terapia jest to praca "twarzą w twarz" (klient siedzi naprzeciw terapeuty), sesje trwają 50 min, odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu. Długość terapii zależy w dużym stopniu od problemu, nad którym się pracuje. Zawsze spotkania są regularne - w regularnych odstępach czasu, o tej samej porze. Daje to poczucie rytmu i stałości, bezpieczeństwa i ciągłości